Bengal

Bengal är en tamkattras som avlats fram för att till utseende påminna om många av de kattarter som vi hittar ute i det vilda, såsom leopard, ocelot och margay. Färgsättningen och teckningen – med sina prickar, rosetter, pilspetsar och liknande – fungerar fortfarande utmärkt som kamouflage i skogen. De flesta Bengaler har en grundton som ligger inom spannet orange – ljusbrun, men det förekommer även bleka individer som kallas för snow (snö).

bengalBengalen skapades genom att den vilda kattrasen Leopardkatt korsades med tamkatter, och avkomman parades sedan med ytterligare tamkatter. Den underart av Leopardkatt som använts är Prionailurus bengalensis bengalensis. Vänligen observera att Leopardkatt inte är samma art som Leopard.

Flera olika raser av tamkatt ingick i avelsarbetet när kattrasen Bengal togs fram, bland annat Abyssinier och Egyptisk Mau.

Bakgrund

Tidiga omnämnanden

Redan i boken “Our Cats and All About Them” som publicerades år 1889 nämner författaren Harrison Weir en korsning mellan tamkatt och den asiatiska leopardkatten (Prionailurus bengalensis). Den äldsta omnämningen i en vetenskaplig tidskrift är från 1934, då information om en korsning mellan P. bengalesis och tamkatt nämns i en belgisk tidskrift. År 1941 publicerade en japansk kattidning en artikel om en sådan korsning som hölls som husdjur.

Jean Mill (née Sugden), Willard Centerwall, Bill Engler och namnet Bengal

I mitten av 1940-talet studerade Jean Mill (née Sugden) genetik vid University of California i Davis, och hon skrev i samband med detta en uppsats om korsning av kattraser. Mill kom senare att bli en mycket viktig person för utvecklingen av kattrasen Bengal, och hon var en drivande kraft bakom The International Cat Associations (TICA:s) beslut att godkänna Bengal som en kattras år 1983. För Mill var det viktigt att Bengalen inte förblev en hybrid, utan att den godkändes som en ras av tamkatt.

På 1970-talet korsade Willard Centerwall tamkatter med leopardkatter för att använda avkommorna i sin forskning rörande genetik; detta eftersom de verkade vara immuna mot kattleukemi. När Centerwall blev allvarligt sjuk lämnades hybridkatterna till Jean Mill. Samtidigt ville en man vid namn Bill Engler bevara dessa exotiska katters gener genom att korsa dem med tamkatter. Det var Engler som valde namnet Bengal, och detta var det namn som begagnades när American Cat Fanciers Association (ACFA) accepterade Bengal som en kattras (vilket skedde innan TICA godkände rasen). Ingen av dagens Bengal katter härstammar från dessa katter, men det var så namnet kom till. Namnet härör från artnamnet P. bengalensis bengalensis.

Greg och Elizabeth Kent

Greg och Elizabeth Kent skapade sin egen linje av Bengaler genom att para Leopardkatter med tamkatter tillhörande den prickiga rasen Egyptisk Mau. Denna linje blev mycket framgångsrik och många av dagens Bengaler har dessa katter i sin stamtavla.

Utseende

Storlek

Bengaler tenderar att vara större än den genomsnittliga huskatten. En fullvuxen hanne väger normalt 4,5 – 7 kg medan honorna brukar hålla sig i spannet 3,5 – 5,5 kg.

Kropp

Kroppsformen påminner mycket om den som vi kan se hos de vilda leopardkatterna.

Ögon

Ögonen är förhållandevis stora.

De vanligaste ögonfärgerna är grön och blå.

bengal kattFärg & Mönster

Bengaler har ett kamouflerande mönster som vi känner igen från det vilda, med stora prickar och rosetter. Magen är ljus. Prickarna och rosetterna visar sig endast på ryggen och sidorna; men ränder kan förekomma på andra delar av kroppen. Ränder på frambenen är mycket vanligt. Längs ögonen har de flesta individer horisontella ränder, vilket kallas för mascara.

The Governing Council of the Cat Fancy (UK) godkänner endast färgformerna brun-prickig och snö-prickig, men andra färgformer och mönster förekommer. The International Cat Association godkänner till exempel färgformerna Brun, Mink, Seal lynx point, Silver och Sepia, samt mönsterna prickig och marmorerad.

Bruna Bengaler brukar antingen vara prickiga eller marmorerade. Rosetter räknas som en variant av prick, eftersom det är en prick som omgärdas av en mörk linje.

Färgformen snö kommer också i varianterna prickig och marmorerad. Många snö-individer har blå ögon, men andra ögonfärger förekommer också.

Halvlånghåriga Bengaler

Korthåriga Bengaler är absolut vanligast, men halvlånghåriga individer har fötts ända sedan avalen av Bengaler startade. De är ovanliga, men de förekommer, och det beror på att vissa långhåriga/halvlånghåriga tamkatter användes tidigt i avelsarbetet. Recessiva (icke-dominanta) anlag för långt hår kan ligga latenta i korthåriga individer, och orsaka långt hår i avkomman.

Förr brukade uppfödarna sterilisera alla icke-korthåriga Bengaler, men numera finns det uppfödare som aktivt arbetar för att ta fram en halvlånghårig variant av Bengalen.

År 2013 erhöll en icke-korthårig Bengalvariant preliminär status som ras hos The New Zealand Cat Fancy (NZCF) under rasnamnet Cashmere. Detta efter att en ansökan gjorts av uppfödaren Damian Vaughan. I skrivande stund är Cashmere inte erkänd av någon annan kattorganisation, inte ens preliminärt.

Beteende

Tamhet

Det brukar inte krävas mer än tre generationer från den ursprungliga korsningen mellan leopardkatt och tamkatt för att en Bengal ska uppnå tamkattens domesticierade temperament. Många kattorganisationer rekommenderar dock att man köper en F4 eller senare, det vill säga en katt som har minst fyra generationers distans till leopardkatten. De katter som är närmare leopardkatten än så (F1-F3) brukar enbart hållas av odlare eller kattägare som kan erbjuda en specialutformad hemmiljö.

Vatten

Bengaler är kända för att vara intresserade av vatten.

Övrigt

Detta är aktiva katter som behöver få möjighet att agera ut sin energi för att må bra. De brukar också vilja ha mycket uppmärksamhet från sina ägare. De är duktiga på att hoppa högt, vilket man måste ta hänsyn till om man vill bygga en inhängnad åt dem utomhus.

Pälsvård

Bengalen är väldigt bra på att ta hand om sin egen päls, så som ägare behöver man inte hjälpa till särskilt mycket. Är man mån om att hålla hemmet så fritt från katthår som möjligt kan man borsta katten en eller några få gånger per vecka för att samla upp tappat hår.

Bengalen släpper inte särskilt mycket hår, vilket har fått vissa att hylla den som en “katt för kattallergiker”. Det är dock fullt möjligt att vara allergisk även mot Bengaler, bland annat eftersom många kattallergiker är allergiska mot ett ämne som förekommer även i kattens hud med mera.

Hälsa

Synproblem

År 2011 beskrevs en ärftlig disorder som förekommer hos vissa Bengaler. Drabbade individer får problem med fotoreceptorerna och blir blinda innan de uppnått ett års ålder.

Hjärtproblem

Förekomsten av hypertrofisk cardiomyopati (HCM) ligger på strax under 17%. (För mer information, se Olinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jvim.12031/abstract.)

Blodgrupp

En studie i Storbritannien visade att samtliga av 100 testade Bengaler hade blodgrupp A.