Cheetoh

Det pågår för närvarande ett avelsprojekt som går ut på att korsa Bengal med Ocicat för att få fram en tredje kattras som särskiljer sig från både Bengalen och Ocicaten. Som namn på denna nya ras har man valt Cheetoh.

Cheetoh Den första kattorganisation som godkände Cheetoh som en kattras var The United Feline Organization (UFO), vilket skedde år 2004. UFO är en liten kattorganisation som är kända för sin villighet att acceptera nya kattraser.

År 2009 accepterades Cheetoh av The International Cat Association (TICA), men endast i kategorin “experimental breed”. I skrivande stund befinner sig Cheetoh fortfarande i denna kategori hos TICA, vilket innebär att Cheetoh katter fortfarande inte kan ställas ut på kattutställningar som sker under TICA:s paraply.

Om Leopardkatten

Ett vanligt missförstånd är att kattrasen Bengal skapades genom att man korsade Leopard  (Panthera pardus)  med tamkatter. Leoparden är en stor katt tillhörandes släktet Panthera, och att korsa den med tamkatter skulle vara komplicerat. Den vilda kattart som användes för att få fram kattrasen Bengal är istället den lilla Leopardkatten (Prionailurus bengalensis). Förvirringen har givetvis uppstått på grund av att namnen Leopard och Leopardkatt är så lika och bäddar för missförstånd.

Leopardkatten lever Asien och har ungefär samma storlek som en tamkatt. Inom arten förekommer många olika underater och färgvarianter. Den underart som använts i avelsarbetet med Bengal är Prionailurus bengalensis bengalensis, en underart som förekommer i regionen Sydostasien, samt i Indien, Bangladesh och provinsen Yunnan i sydvästra Kina.

Leopardkatten lever alltid nära någon vattenansamling. I övrigt är den mycket flexibel vad gäller livsmiljön och kan till exempel leva i regnskog, barrskog, öppen gräsmark och uppe i bergen. Jämfört med många andra vilda katter är den tämligen oskygg och man kan till exempel få se den komma vandrandes genom odlingsbyggder.

Leopardkatten tillbringar större delen av sin aktiva tid på marken, men är också en skicklig klättrare som på dagen gärna vilar i ett ihåligt träd, bergsspricka eller liknande. Den har god simförmåga och kan till exempel ge sig ut i floder för att jaga fisk eller ta sig till ett nytt område, inklusive öar belägna någorlunda nära fastlandet.

Leopardkatten livnär sig huvudsakligen på gnagare, fåglar, kräldjur, insekter, fiskar och kräftdjur.