Daytrading med råvaruvalutor

Valutorna AUD (officiell valuta i Australien), NZD (officiell valuta i Nya Zeeland) och CAD (officiell valuta i Kanada) brukar kallas för råvaruvalutor eftersom de är officiell valuta för ekonomier där utvinning av råvaror och priserna på råvarumarknaderna spelar mycket stor roll för respektive ekonomi.

Det finns många daytraders som inriktar sig på handel med dessa råvaruvalutor, och fluktuationer på råvarumarknaderna kan skapa gynnsamma förhållanden att begagna sig av för valutahandlare.

commodity

Daytrading med AUD/USD

Det här valutaparet har Australian dollar (AUD) som basvaluta och United States dollar som motvaluta. En pip motsvarar ett steg hos den fjärde decimalen för valutaparet AUD/USD.

Gruvdrift är mycket viktig för Australiens ekonomi, liksom export av nötkött, ull och vete. Hur AUD förhåller sig till andra valutor påverkas också av åtgärder som vidtas av Reserve Bank of Australia (RBA). I allmänhet brukar RBA vilja hålla ränteläget högre än centralbankerna i Europa och USA.

Australien har en högt utvecklad blandekonomi, och för år 2021 är den världens 12:e största ekonomi räknat i GDP. I mars 2017 slog Australien det gamla rekordet för längsta period av oavbruten GDP-tillväxt för i-länder. Då hade Australien inte uppfyllt kraven för teknisk recession på 26 år. (Teknisk recession avser två kvartal i följd med negativ tillväxt.)

Trivia: Valutahandlare brukar kalla den australiska dollarn för ”Aussie”, vilket också är ett smeknamn för australiensare

Daytrading med NZD/USD

Här är det New Zealand dollar som är basvaluta och United States dollar som är motvaluta. En pip motsvarar ett steg hos den fjärde decimalen.

För ekonomin i Nya Zeeland är jordbruk, internationell handel och turism viktiga näringsgrenar. Den nyzeeländska dollars förhållande till andra valutor, inklusive USD, påverkas också av åtgärder som vidtas av Reserve Bank of New Zealand.

Befolkningen är inte särskilt stor – det bor drygt 5 miljoner människor i Nya Zeeland – vilket innebär att det är en jämförelsevis liten ekonomi ur ett globalt perspektiv trots att GDP per person är hög. Nya Zeeland har en mycket globaliserad ekonomi som till hög grad påverkas av internationell handel. Några av de viktigaste handelspartnerna är Australien, Kanada, Kina, Europeiska Unionen, Japan, Singapore, Sydkorea och USA. Sedan 1983 gäller överenskommelsen Closer Economic Relations mellan Nya Zeeland och Australien, vilket har fördjupat kopplingen mellan de båda ekonomierna.

Trivia: Valutahandlare brukar kalla den nyzeeländska dollarn för ”Kiwi”, vilket också är ett smeknamn för nyzeeländare Smeknamnet kommer från kivifåglarna; flera olika fågelarter som alla tillhör släktet Apteryx och är hemmahörandes i Nya Zeeland.

Daytrading med USD/CAD

För det här valutaparet är United States dollar inte motvaluta utan basvaluta, och Canadian dollar har platsen som motvaluta. En pip motsvarar ett steg hos den fjärde decimalen.

Den kanadensiska ekonomin påverkas mycket av utvinning och försäljning av olja och naturgas, och priset på timmer har också stort inflytande.

Om man vill ägna sig åt daytrading med USD/CAD är det viktigt att ta hänsyn till att Kanadas ekonomi påverkas mycket av hur det går för grannen i söder, det vill säga USA.

Trivia: Valutahandlare brukar kalla den kanadensiska dollarn för ”Loonie”, efter sjöfågeln Common loon (Gavia immer) som är vanligt förekommande i stora delar av Kanada. År 1987 introducerades ett guldfärgat endollarsmynt i Kanada som avbildade drottning Elizabeth II på ena sidan och en Common loon på den andra. På svenska heter denna fågel svartnäbbad islom.