Försäkra din katt

Det finns framförallt två olika typer av kattförsäkringar: sjukvårdsförsäkringar och livförsäkringar.

Sjukvårdsförsäkringar finns där för att betala delar av de kostnader som uppstår när en katt behöver veterinärvård och/eller medicinering. Det är viktigt att kontrollera villkoren innan man tecknar en sjukvårdsförsäkring för sin katt, så att man vet exakt hur ersättningsreglerna är, till exempel vad gäller självrisk och beloppsgränser. Hos vissa försäkringsbolag behöver man teckna en separat medicinförsäkring för att få ersättning för kostnader för medicin. Normalt är det endast mediciner som veterinär skriver ut på recept som ersätts.

Med en livförsäkring kan du få ersättning om din katt dör eller behöver avlivas av medicinska skäl. Pengar kan givetvis inte ersätta en förlorad fyrbent kamrat, men har man en dyr raskatt, till exempel en norsk skogkatt eller sibirisk skogkatt, och vet att man kommer att vilja köpa en ny katt i samma prisklass kan det vara idé att teckna en livförsäkring så att man får hjälp med kostnaden för en ny katt och kan få just den ras man tycker bäst om.

Några exempel på punkter som är viktiga när man tecknar sjukvårdsförsäkring för katt

Raskatter

Om du har en katt som tillhör en specifik kattras är det viktigt att du tar en titt på det finstilta i försäkringsvillkoren för att se vad som gäller. Hos vissa kattraser är vissa hälsoproblem överrepresenterade, och försäkringsbolagen kan därför försöka skydda sig ekonomiskt genom att lägga in inskränkningar i försäkringsvillkoren för just dessa tillstånd. Du kan till exempel stå helt utan skydd för vissa åkommor, eller så är din rätt till ersättning starkt begränsad.

I vissa fall kan man förbättra sitt skydd genom att betala extra, så att ens raskatt får ett bra skydd även för åkommor som är extra vanliga inom rasen.

Det kan löna sig mycket att jämföra olika försäkringar och försäkringsbolag innan man slår till, eftersom det kan skilja sig rejält vad gäller försäkringens omfattning, undantagen och möjligheterna att betala extra för ett kompletterande skydd för raskatten.

Rabatter

Raskattförbund

maincoonVissa raskattklubbar har avtal med försäkringsbolag som gör att du som är medlem kan få rabatt när du tecknar en kattförsäkring. Även SVERAK (Sveriges Kattklubbars Riksförbund) har denna medlemsförmån. Bäst är att kontakta både SVERAK och den aktuella raskattklubben för att se vilken av dem har har det bästa erbjudandet.

Övrigt

Det är vanligt att försäkringsbolag erbjuder rabatt på försäkringen för att uppmuntra vissa beteenden. Det förekommer till exempel att rabatter erbjuds för katter som är ID-märkta eller kattungar som försäkras redan vid späd ålder.

Ålder

Hur unga och hur gamla katter kan försäkras? Gäller detta även om katten redan är försäkrad hos ett annat försäkringsbolag? Olika försäkringsbolag har olika regler i dessa frågor.

Upphör försäkringen vid någon viss ålder? Gäller detta hela eller delar av försäkringen? Är det upp till den behandlande veterinären att avgöra om det till exempel är rimligt att låta en 15 år gammal katt genomgå en komplicerad operation, eller kan försäkringsbolaget gå emot veterinärens rekommendation och vägra betala ut ersättning?

Självrisk

  • Det finns både fast självrisk (ett visst belopp) och rörlig självrisk (en viss andel av totalkostnaden). ’Det är viktigt att informera sig exakt hur självrisken beräknas innan man tecknar en kattförsäkring. Vad händer till exempel om din katt behöver söka veterinärvård tre gånger under samma månad för tre olika olycksfall? Betalar du fast och rörlig självrisk för varje enskilt besök, eller betalar du endast rörlig självrisk för besök #2 och #3?
  • Hos vissa försäkringsbolag kan man minska sin månatliga kostnad för försäkringen genom att acceptera en högre självrisk.

Beloppsgränser

  • Finns det beloppsgränser för undersökningar, till exempel dyrbara tester?
  • Finns det beloppsgränser för behandlingar? Är det en fast gräns eller varierar den beroende på vilket problem det är som kräver behandling?
  • Ersätts kostnader för medicin över huvud taget, och i så fall upp till vilken gräns?

Flytta från ett bolag till ett annat?

Vissa försäkringsbolag är extra välvilligt inställda till katter som redan är försäkrade, och låter dig teckna försäkring även för katter som de inte skulle försäkra om de var oförsäkrade. Det kan till exempel röra sig om gamla katter eller katter som redan drabbats av vissa hälsoproblem.

Om du är missnöjd med ditt nuvarande försäkringsbolag och vill byta till ett nytt bör du därför absolut inte säga upp försäkringen innan du har tecknat en ny – inte ens om du är väldigt arg på ditt nuvarande bolag och vill markera ditt missnöje omdelbums. Dels blir din katt helt utan försäkring i mellantiden, dels kan du inte dra nytta av de särskilt gynnsamma regler som många försäkringsbolag tillämpar för katter som redan är försäkrade. Det är bättre att ha is i magen och kontakta flera olika försäkringsbolag för att höra efter vad de har att erbjuda din redan försäkrade katt om du skulle välja att flytta över till dem.

Vad händer om DU blir sjuk?

Vissa försäkringsbolag erbjuder en separat försäkring som ger ersättning om din katt behöver vistas på kattpensionat för att du har blivit sjuk och inte kan ta hand om katten själv under en period.

För uppfödare

Om du är kattuppfödare bör du se över ditt försäkringsskydd så att det verkligen omfattar allt du behöver, både medicinskt och juridiskt. Det finns särskilda kattförsäkringar för uppfödare, som till exempel ger ersättning vid kejsarsnitt och ersättning om du blir ansvarig för dolda fel i en katt du har sålt. Det är inte säkert att en vanlig sjukvårdsförsäkring för katt gäller om du använder din katt för professionell uppfödning, så gå igenom villkoren noga för att vara på den säkra sidan.

Om du har en högt värderad avelskatt kan det också vara idé att teckna en särskild livförsäkring med extra högt ersättningsbelopp.