Khadzonzo

Ursprunget till raskatten Sokoke är den frilevande Khadzonzo katten (även stavat Kadzonzo). Detta är det namn som folket Giriama, som levt mycket länge i skogen Sokoke, kallar katterna för. Namnet används endast för just dessa katter – inte för andra förvildade tamkatter och inte för någon av de arter av vild katt som lever i området.

KhadzonzoJämfört med de vanliga huskatterna och gatukatterna i området är khadzonzon högre och slankare, och har inte lika tjock päls. Dessutom har den ett smalt ansikte och långa öron. Pälsfärgen är vanligen en kombination av olika bruna toner, och katten är väl kamouflerad i skogen tack vare sina ränder och rosetter som gör att den smälter in i bakgrunden. Liknande mönster ser man hos många vilda kattarter som lever i tropisk skogsmiljö.

En hotad ras

När Jeni Slater började avla på khadzonzo katter i slutet av 1970-talet var populationen redan på stark nedgång och ansågs vara i det närmaste utdöd på grund av människans ökade aktiviteter i dess naturliga miljö. Dessutom hade den börjat blandas ut genom att khadzonzos parade sig med vanliga tamkatter som först dit av människan. I staden Watamu fanns redan då många exempel på katter som till viss del påminde om khadzonzo men som uppvisade en mycket större variation vad gällde färg och mönster; till exempel katter med vita markeringar och katter som var nästan helt svarta.

Nya fynd

År 2001 hittades åtta nya khadzonzos i Sokokeskogen, efter flera år då man inte lyckats hitta några individer alls och inga khadzonzos dykt upp för att äta utlagd fisk. De åtta nyupptäckta individerna var sex hannar och två honor. Tre av hannarna var bröder, och gavs namnen Sita, Kinky och Nyeupe. De andra tre hannarna fick heta Mida, Genet och Miwani, medan honorna fick namnen Zena och Kwanza. Eftersom inte alla individer hittades tillsammans är det oklart hur pass nära släkt de är. Sedan dess har ytterligare khadzonzos hittats och förts till Jeannie Knocker.