Kurilsk bobtail

Kurilsk bobtail är en kattras som härstammar från ögruppen Kurilien och den stora ön Sachalin i östra Ryssland. Vissa kattorganisationer delar upp kurilisk bobtail i två separata raser: långhårig kurilsk bobtail och korthårig kurilsk bobtail.

Kurilsk bobtailDet mest framträdande draget hos kurilsk bobtail är den mycket korta svansen, som med sin rika bepälsning ser ut som en liten fluffig boll.

En kull kattungar av denna kattras är ofta liten; den består vanligen av två eller tre ungar.

Den förväntade livslängden för en kurilsk bobtail är 14-20 år.

Alternativa namn

  • Kuril Botail
  • Kuril Islands Bobtail
  • Kurilean Bobtail
  • Curilsk Bobtail
  • Kurilean

Var ligger Kurilerna?

Kurilerna (de kurilska öarna) ligger i Stilla Havet, öster om Japan och det ryska fastlandet. Kurilerna är en cirka 1 300 km lång rad av drygt 50 stycken öar, kobbar och skär som löper från Kamtjatkas sydspets till den nordöstra delen av Hokkaido. Ögruppen, som under historiens gång växelvis har tillhört Japan respektive Ryssland (och Sovjetunionen), är för närvande en del av Ryssland. Jurisdiktionen över de fyra sydligaste öarna är dock omtvistad.

Kattrasen Kurilsk bobtail har inte bara varit vanligt på de kurilska öarna utan också på den närliggande stora ön Sachalin.

Bakgrund

Vi vet inte mycket om bakgrunden för rasen kurilsk bobtail. Det är troligt att mutationen som ligger bakom den korta svansen uppstod spontant hos en individ här (eller fanns hos en individ som fördes till ögruppen utifrån) och att denna mutation sedan fick stort genomslag eftersom katterna i ögruppen var så pass isolerade från fastlandets kattpopulationer. Så är till exempel fallet med den kortsvansade Manx-katten från Isle of Man i Europa.

Det är möjligt att Kurilsk bobtail är resultatet av Sibiriska skogskatter som parat sig med katter av rasen Japansk bobtail. Anlaget för kort svans är dominant i Japansk bobtail, så om den paras med Sibiriska skogskatter får kattungarna korta svansar istället för de mycket långa svansar som karaktäriserar den renrasiga Sibiriska skogskatten.

Dokumentationen för Kurilsk bobtail sträcker sig ungefär 150 år tillbaka i tiden, men det var inte förrän på 1970-talet som kattrasen började få viss uppmärksamhet utanför sitt hemområde. Första gången en kurilsk bobtail visades upp på en kattutställning var år 1991.

Kurilsk bobtail erkändes som ras av World Cat Federation (WCF) så pass sent som 1994.

Beteende

Kurilsk bobtailRasen är känd för att vara intelligent och ha ett milt temperament. Den är vänlig men inte klängig, och intar vanligen en avslappnad inställning till omgivningen. Dessa katter är inte särskilt uppmärksamhetskrävande.

Den kurilska katten älskar att leka med vatten, och om den ges möjlighet kan en bli en mycket skicklig fiskare och jägare av vattenlevande varelser. Tar du ett bad är det troligt att din kurilska katt kommer att hoppa upp på badkarskanten för att utforska vad som pågår.

Utseende

Kropp

Vissa individer är stora katter medan andra bara är medelstora även som fullvuxna. Kroppen är robust och välmusklad. Bakbenen är lite längre än frambenen och ryggen är något krökt.

Hannarna brukar väga 4 – 7 kg och honorna 3,5 – 6.5 kg.

Huvud / Ansikte

Huvudet är fyrkantigt (trapetsformat) med två parallella sidor och påminner litegran om ett kantigt päron till formen.

Ansiktet är brett, med både kinder och haka milt rundade. Området mellan pannan och nostippen går in litegrann.

Ögon

Många olika ögonfärger förekommer. Enligt de flesta rasstandarder är färgerna grön, gul och gulgrön att föredra.

Den ideala ögonformen beskrivs som rund eller valnötsformad beroende på vilken rasstandard man följer.

Öron

Öronen är medelstora med en bred bas. De är inte upprättstående som hos en Angorakatt eller böjda utåt som hos en Siameskatt.

Vissa individer har toffsar på öronen, precis som lodjur.

Päls

Kurilska katter förekommer i två pälsvarianter: korthåriga och halvlånghåriga (semilånghåriga). I bägge fallen har katten både skyddshår och underull.

Den rasstandard som antagits av WCF förespråkar en tjock päls med tydlig underull. Den rasstandard som används av TICA vill istället att pälsen ska vara plattare och silkigare.

Färg

Samtliga färger är tillåtna enligt rasstandarderna. Exempel på vanligt förekommande färger och mönster är röd, grå och randig.

Svans

Svansen är mycket kort, böjd och vriden, och ser hos många kurilska katter ut som en liten fluffig boll snarare än som en svans. Anlaget för denna svanstyp är dominant hos kurilska bobtails.

Svanslängden varierar mellan olika individer; mellan 5 cm och 13 cm är vanligast.

Pälsen på svansen är fluffig oavsett om katten i övrigt är korthårig eller långhårig.

Är Kurilsk bobtail och Karelsk bobtail samma kattras?

Nej, det är två olika kattraser som kommer från två olika geografiska områden. Däremot blandas de ofta ihop eftersom namnen är likartade, båda raserna har korta svansar och båda har en stark koppling till Ryssland.

Kurilsk bobtail kommer från Kurilerna, en ögrupp belägen i Stilla Havet öster om det Ryska fastlandet. Karelsk botail kommer från Karelen, ett landområde i västra Ryssland och östra Finland som ursprungligen beboddes av den finsk-ugriska folkstammen karelarna.

Kroppen

Både kurilsk och karelsk bobtail är katter med robusta och muskulösa kroppar. Bakbenen är extra långa och stora, och bägge kattraserna kan utföra kraftfulla hopp.

Huvudet

Huvudformen på en karelsk bobtail sedd framifrån är en liksidig triangel. En kurilsk bobtail har istället en fyrkantigt ansikte (trapetsformat) och påminner en hel del om en sibirisk skogskatt.

Öronen

Karelsk bobtail har stora öron. Kurilsk bobtail har medelstora öron.

Ögonen

Kalesk bobtail har mandelformade ögon. Kurilsk bobtail har ögon som beskrivs som runda eller valnötsformade (beroende på vilken rasstandard man följer).

Päls

Både Kurilsk och Karelsk bobtail kommer i två pälsversioner: korthårig och medellånghårig.

Svans

Att skilja dessa båda kattraser åt genom att bara titta på svansen är i princip omöjligt. Hos bägge raserna är svansarna korta, vrida och böjda och det finns ofta markanta skillnader mellan de olika individerna inom en population även när de tillhör samma ras. Både karelsk och kurilsk bobtail har den rikliga pälsväxt på svansen som gör att den ser ut som en pom-pom.

Rent genetiskt finns det dock en viktig skillnad mellan karelsk och kurilsk bobtail vad gäller svansen. Om du parar en karelsk bobtail med en vanlig huskatt med normal svans kommer alla kattungarna att få normala svansar. Om du istället parar en kurilsk bobtail med en vanlig huskatt med normal svans kommer alla kattungar att få korta svansar. Hos den kurilska katten är svansanlaget alltså dominant.