Maine coon hälsa

Generellt sett är Maine Coon är hälsosam kattras. De härstammar från katter som klarade av att överleva i de hårda förhållandena i New England, där de levde utan särskilt mycket ompyssling från människan.

Enligt en svensk studie1 av försäkrade Maine Coons låg medellivslängden på över 12,5 år. Ungefär tre fjärdedelar av de studerade katterna blev minst 10 år gamla och över hälften blev minst 12.5 år gamla.

HCMmaincoon

Den vanligaste hjärtsjukdomen hos alla katter, inte bara Maine Coons, är feline hypertrophic cardiomyopathy (HCM). Det är särskilt äldre katter, från medelåldern och uppåt, som drabbas. Hankatter är troligare att drabbas än honkatter, särskilt innan medelåldern. HCM är en sjukdom som utvecklar sig gradvis och som kan leda till att hjärtat slutar fungera och katten dör. Vissa katter med HCM drabbas av bakbensförlamning på grund av blodproppar.

Det går att låta testa sin Maine Coon för en viss mutation som kan ligga bakom HCM. En studie rörande Maine Coons som testats vid The Veterinary Cardiac Genetics Lab vid Washington State University visar att ungefär en tredjedel av alla testade Maine Coons vara bärare av mutationen, samtidigt som bara drygt 10% av de testade katterna hade symptom på HCM. Att en katt testade positivt för mutation innebar dock inte per automatik att det fanns några symptom på själva sjukdomen hos katten. Samtidigt hade vissa katter symptom på HCM utan att testa positivt för mutationen.

SMA

Spinal Muscular Atrophy (SMA) är en ärftlig sjukdom där katten förlorar neuroner i ryggmärgen. Dessa neuroner är viktiga eftersom de aktiverar skelettmuskler och förlust av dem kan leda till muskelförtvining, svaga muskler och död. En drabbad katt uppvisar vanligen symptom redan vid tre till fyra månaders ålder.

Det går att låta testa sin Maine Coon för att se om den bär på anlag för SMA.

Höftledsdysplasi

Vid höftledsdysplasi utvecklas inte kattens höftled som den ska. Höftledsdysplasi kan leda till smärta, stelhet och förlamningar, och ökar risken för att höftkulan ska hoppa ur led.

Höftledsdysplasi är vanligast hos stora katter och stora hundar, och eftersom Maine Coon är en av de största kattraserna har den en förhöjd risk för höftledsdysplasi jämfört med de vanliga huskatterna. Inom rasen Maine Coon är hannarna ofta betydligt större och tyngre än honorna, vilket i sin tur innebär att hannarna drabbas av höftledsdysplasi i högre utsträckning än honorna.