Sokoke Forest Cat

Sokoke är en korthårig kattras från Kenya. Den har fått sitt namn efter Sokokeskogen, det område där rasen har sitt ursprung. På engelska kallas den både för Sokoke och Sokoke Forest Cat.

Sokoke Forest CatEn Sokokekatt är långbent och har kort och grov päls. Den vanligaste färgen är tabby, men det finns avelslinjer med andra färger.

Sokoke är en ovanlig kattras i Sverige och började inte hållas här förrän i början av 2000-talet. De första individerna importerades till Sverige från Danmark, som är ett viktigt centrum för avelsarbetet med Sokoke.

Alternativa namn

 • Sokoke Forest Cat
 • African Shorthair
 • Khadzonzo (den ursprungliga lantrasen)
 • Kadzonzo (den ursprungliga lantrasen)

Bakgrund & Status

Dagens Sokoke – den vi kan se på kattutställningar – har sina rötter i en så kallad lantras, det vill säga ett tamdjur som gradvis anpassat sig för att överleva så bra som möjligt i den lokala miljön och vars utseende och egenskaper är resultatet av evolutionärt tryck snarare än av människans omsorgsfulla avelsarbete. Ur denna lantras togs dagens moderna Sokoke fram genom ett avelsarbete som bland annat fokuserade på att fixera kattens mönster. När man talar om lantrasen brukar man använda namnet Khadzonzo (även stavat Kadzonzo) för att skilja mellan lantrasen och den framavlade varianten.

Jeni Slater startar avelsprogrammet

Avelsprogrammet sjösattes av konstnären Jeni Slater år 1978, men då användes namnet ”African Shorthair” istället för Sokoke. Slater valde ut katter som hon hittade i och kring kuststaden Watamu i Kenya. Vissa var katter som vuxit upp hos människan, medan andra var förvildade katter som Slater lockade till sig genom att erbjuda mat.

Det hela startade med att Slaters trädgårdsmästare hittade en honkatt som gömt sina ungar i en håla under ett träd bakom Slaters hus. Huset låg på Slaters kokosnötsfarm, en farm som gränsade till skogen Arabuko Sokoke. Honkatten hade ett litet huvud med stora ögon och öron, och kroppen var täckt av vackra mönster. Slater blev fascinerad av det ovanliga utseendet. Hon valde ut en kattunge av vardera könet och födde upp dem som tamkatter i sitt hem.

Samtidigt som Slater födde upp de två kattungarna i sitt hem började hon lägga ut fisk åt de förvildade katter som vågade sig ut ur skogen för att leta efter mat nära hennes hem. Hennes make var fiskare, så det fanns gott om fiskrens att dela med sig av.

Katterna som vande sig vid att komma till Slater för att få mat fick också ungar, och Slater hjälpte till att föda upp dem. Många av Slaters vänner blev intresserade av de ovanliga katterna och adopterade kattungar.

Danmark

År 1983 importerade Jeni Slaters vän Gloria Møldrup två av Slaters katter (en hanne och en hona) till sitt hemland Danmark. Dessa katter, som hette Jeni och Mzuri, visades upp på kattutställningar i Danmark; först i Köpenhamn 1984 och sedan i Odense. Jeni och Mzuri, som fick sin första kull 1985, ingår i stamtavlan för samtliga Sokoker i Danmark. I slutet av 1980-talet importerades ytterligare tre katter från Watamu för att öka den genetiska variationen och stärka avelsarbetet i Danmark.

New line

En av Jeni Slaters grannar i Kenya var Jeannie Knocker, som flyttat dit från England. Knocker samlade in flera förvildade katter som levde i skogens utmarker och höll dem i ett stängslat området. Dessa katter fick ungar som exporterades till både Europa och USA. Flera av dem registrerades hos kattklubbar och detta blev starten för vad som skulle komma att kallas ”new line” Sokokes; katter som på flera vis skilde sig från den ”old line” som etablerats av Slater.

Avelsarbetet med new line har flera gånger fått in nytt blod i form av katter som fångats i Sokokeskogen, inklusive många individer som inkluderats efter millennieskiftet.

Registrering

Sokoke skogskatterSokoke upptogs av Fédération Internationale Féline (FIFe) år 1993, efter att flera odlare visat upp rasens kontinuitet på en kattutställning i Danmark.

Numera är kattrasen också upptagen av The International Cat Association (TICA) i kategorin “Preliminary New Breed”.

Utseende

Kropp

 • Sokoken är en medelstor katt
 • Slank och muskulös
 • Långa ben
 • Bakbenen längre än frambenen
 • Bakbenen rejält vinklade bakåt

Huvud

 • Kilformat
 • Litet jämfört med kroppen

Ögon

 • Stora ögon
 • Ögonfärgen är vanligen någonstans i spannet från och med bärnsten till och med ljusgrön. Endast gula och gröna ögon är godkända av FIFe.

Öron

 • Öronen är långa, ett drag som förstärkts genom medvetet avelsarbete.

Svans

 • Svansen är avsmalnande

Päls

 • Mycket kort
 • Tätliggande
 • Pälsen är grov men har god lyster
 • Ingen eller nästan ingen underull
 • Endast färgvarianten Brun African Tabby är godkänd av FIFe.

Sokoke katter är vanligen ”blotched tabbys” i blandade bruna nyanser. Att de är blotched innebär att det grundläggande tabbymönstret kompletteras med stora fläckar. På så vis påminner den om kattraserna Bengal och Ocicat.

Vissa Sokokes uppvisar mönstret lynx point. Detta skulle kunna bero på den mörka katt som Jeni Slater inklududerade i avelsprogrammet år 1978. Detta var en gatkatt från Watamu som Jeni inkluderade eftersom hon var orolig över att den genetiska variationen inte var tillräckligt stor i hennes avelsprogram. Hos katter uppstår lynx point hos vissa individer när man parar en colorpoint med en tabby.

Exempel på färgvarianter (som inte är godkända av FIFe) är:

 • Melanistic (svart eller nästan svart)
 • En som kallas blå men snarare är grå.
 • Snö, en variant där det klassiska bruna Sokokemönstret syns mot en ljust krämfärgad bakgrund. Dessa katter har blå ögon.

Övrigt

 • Kraftiga tänder
 • Kraftiga klor

Beteende

 • Mycket aktiv och lekfull
 • Kommunicerar med diverse läten och ett uttrycksfullt kroppsspråk. ”Pratar” med både människor och andra katter i hushållet.
 • En mycket atletisk katt som kan hoppa högt rakt upp i luften
 • Tycker om att klättra
 • Självständig. De flesta individer gillar att gosa, men blir inte klängiga.
 • Vill hellre rida på axlarna än bli buren i famnen.
 • Intelligent
 • Hög grad av självtillit
 • Om två eller fler Sokokes hålls tillsammans brukar de bli väldigt kärvänliga med varandra och hålla ihop.
 • Om en Sokoke behöver flytta till ett nytt hushåll tar det vanligen lång tid innan den anpassar sig. Detta är särskilt tydligt hos fullvuxna Sokokes, men även ungkatter kan ha hunnit binda sig hårt till sin familj (både människor och andra katter) och ha svårt att vänja sig vid en ny.

Hälsa

Sokoken är känslig för smittsamma kattsjukdomar som inte förekommer i Sokokeskogen, eftersom dess naturliga resistens mot sådana smittoämnen är låg. Det är alltså extra viktigt att vaccinera sin katt och vara redo att snabbt söka veterinärvård om den ändå blir smittad av något.

Sokoken är inte väl anpassad till ett kallt klimat.

Förväntad livslängd är cirka 15 år.

Fortplantning

En Sokoke blir vanligen könsmogen vid 8-10 månaders ålder.

En hona får normalt en eller två kullar per år. Ibland kommer två kullar tätt inpå varandra och ibland tar det lång tid mellan två kullar. Det är alltså svårt att förutsäga hur det kommer att bli.

Om det finns en hanne i hushållet tillsammans med honan och kattungarna är det vanligt att han hjälper till att ta hand om ungarna.

Kattmamman låter vanligen ungarna fortsätta dricka mjölk tills de är flera månader gamla, långt efter att de börjat komplettera kosten med fast föda.